صفحه اصلی / منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

تعبیر خواب باران🌧️ باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف …

مشاهده بیشتر »

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️ بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که آشپزخانه محلّ خوردن و تأمین نیاز گرسنگی انسان است پس به همین خاطر آن را …

مشاهده بیشتر »

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن📝 اگر در خواب ثبت نام کردن و نوشتن را مشاهده کردیم چه تعبیر دارد؟ ثبت نام کردن واژه ای است که معمولا با شنیدن آن به یاد مدرسه و دانشگاه می افتیم؛ چیزی را به نام خود ثبت کردن یا ثبت سند نیز …

مشاهده بیشتر »

🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیرینی🍩🍪 شیرینی یکی از محبوب ترین و همچنین یکی از خوراکی هایی است که مصرف بیش از اندازه آن مضر می باشد. همانطور که شیرینی محبوب است و خوردن آن برای ما لذت بخش، تعابیری هم که معبران ارائه داده اند، بسیار مثبت و نیکو است. اولین تعبیری …

مشاهده بیشتر »

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

تعبیر خواب شلوار👖 شلوار جزو لباس و پوشش عام و الزامی در جامعه برای انسان هاست. در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. اغلب معبران شلوار را زن دانسته اند. برخی دیگر از تعابیر شلوار، عبارت …

مشاهده بیشتر »

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب رقص💃🕺 رقص و رقصیدن در دنیای بیداری عملی نشاط بخش است و اصولا زمانی که انسان شاد است، شروع به رقصیدن می کند. در خواب تعبیر این حرکت کاملا برعکس است و اغلب معبران رقصیدن در خواب را به غم و اندوه تعبیر کرده اند. برخی از تعابیر …

مشاهده بیشتر »

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زخم و جراحت🤕 معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث …

مشاهده بیشتر »

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ریش👨 ریش یکی از زیبایی های صورت مردان می باشد. همانطور که معبران هم ریش را در عالم خواب و رویا را در اولین مرحله به زینت و آراستگی مردان تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ریاست و رهبری، بزرگی و شرافت، …

مشاهده بیشتر »