صفحه اصلی / لیلا برات

لیلا برات

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️ بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که آشپزخانه محلّ خوردن و تأمین نیاز گرسنگی انسان است پس به همین خاطر آن را …

مشاهده بیشتر »

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آهو 🦌 معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است که دارای ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد و ظرافتی مثال زدنی می‌باشد. برای دانستن معانی بیشتر این …

مشاهده بیشتر »

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن📝 اگر در خواب ثبت نام کردن و نوشتن را مشاهده کردیم چه تعبیر دارد؟ ثبت نام کردن واژه ای است که معمولا با شنیدن آن به یاد مدرسه و دانشگاه می افتیم؛ چیزی را به نام خود ثبت کردن یا ثبت سند نیز …

مشاهده بیشتر »

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اعتراف کردن 🗣️ تعبیر خواب اعتراف کردن جزو مواردی است که تعابیر متفاوتی برای شرایط متفاوت دارد. اعتراف کردن عملی است که در آن، فرد حقیقتِ امری را بازگو کرده بر آن صحّه می‌گذارد. اقرار کردن ابعاد متعدّدی را شامل می‌شود و بسته به آن‌که صاحب رؤیا در …

مشاهده بیشتر »

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

تعبیر خواب شلوار👖 شلوار جزو لباس و پوشش عام و الزامی در جامعه برای انسان هاست. در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. اغلب معبران شلوار را زن دانسته اند. برخی دیگر از تعابیر شلوار، عبارت …

مشاهده بیشتر »

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زخم و جراحت🤕 معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث …

مشاهده بیشتر »