صفحه اصلی / ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

🌧️ تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

تعبیر خواب باران🌧️ باران یک نعمت و موهبت الهی از سمت خداوند است. همنیطور که در دنیای واقعی باران یک رحمت است و از بابتش خدا را شکر می کنید، در خواب نیز تعبیر نعمت و رزق و روزی برای شماست. در ادامه تعبیر خواب باران از نظر معبران معروف …

مشاهده بیشتر »

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍽️ تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف مختلف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب انواع ظرف و ظروف 🍽️ بعضی از معبرین معتقدند که تعبیر خواب ظرف و ظروف و هر آن‌چه در آشپزخانه به‌کار می‌آید، زن و زنانگی می‌باشد و برخی نیز بر این باورند که آشپزخانه محلّ خوردن و تأمین نیاز گرسنگی انسان است پس به همین خاطر آن را …

مشاهده بیشتر »

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب آهو 🦌 معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است که دارای ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد و ظرافتی مثال زدنی می‌باشد. برای دانستن معانی بیشتر این …

مشاهده بیشتر »

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ثبت نام کردن و نوشتن📝 اگر در خواب ثبت نام کردن و نوشتن را مشاهده کردیم چه تعبیر دارد؟ ثبت نام کردن واژه ای است که معمولا با شنیدن آن به یاد مدرسه و دانشگاه می افتیم؛ چیزی را به نام خود ثبت کردن یا ثبت سند نیز …

مشاهده بیشتر »

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🗣️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اعتراف کردن 🗣️ تعبیر خواب اعتراف کردن جزو مواردی است که تعابیر متفاوتی برای شرایط متفاوت دارد. اعتراف کردن عملی است که در آن، فرد حقیقتِ امری را بازگو کرده بر آن صحّه می‌گذارد. اقرار کردن ابعاد متعدّدی را شامل می‌شود و بسته به آن‌که صاحب رؤیا در …

مشاهده بیشتر »

🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🍪 تعبیر خواب شیرینی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیرینی🍩🍪 شیرینی یکی از محبوب ترین و همچنین یکی از خوراکی هایی است که مصرف بیش از اندازه آن مضر می باشد. همانطور که شیرینی محبوب است و خوردن آن برای ما لذت بخش، تعابیری هم که معبران ارائه داده اند، بسیار مثبت و نیکو است. اولین تعبیری …

مشاهده بیشتر »

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

👖 تعبیر خواب شلوار از نظر معبران معروف

تعبیر خواب شلوار👖 شلوار جزو لباس و پوشش عام و الزامی در جامعه برای انسان هاست. در تعبیر رویا و خواب تان باید رنگ و ظاهر شلواری را که مشاهده کردید با جزئیات به یاد داشته باشید. اغلب معبران شلوار را زن دانسته اند. برخی دیگر از تعابیر شلوار، عبارت …

مشاهده بیشتر »

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب رقص💃🕺 رقص و رقصیدن در دنیای بیداری عملی نشاط بخش است و اصولا زمانی که انسان شاد است، شروع به رقصیدن می کند. در خواب تعبیر این حرکت کاملا برعکس است و اغلب معبران رقصیدن در خواب را به غم و اندوه تعبیر کرده اند. برخی از تعابیر …

مشاهده بیشتر »

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب زخم و جراحت🤕 معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث …

مشاهده بیشتر »

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ریش👨 ریش یکی از زیبایی های صورت مردان می باشد. همانطور که معبران هم ریش را در عالم خواب و رویا را در اولین مرحله به زینت و آراستگی مردان تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ریاست و رهبری، بزرگی و شرافت، …

مشاهده بیشتر »