نفیسه روشن مطب دندانپزشکی

عکس های نفیسه روشن در مطب دندانپزشکی با دکتر پهلوان

نفیسه روشن

نفیسه روشن با انتشار عکسی و نوشته زیر رضایت خود را نسبت به دندانپزشک خود نشان داد.

درکنار دکتر پهلوان مهربان
که بودنشون سرمایه اس
و اینکه
خیال من سه ساله از دندون راحته😁

و توی مطبشون بجای ترس
سرشار از مهربانی میشین🥳

…………………………………………………………………………………………………………………………………

بیوگرافی نفیسه روشن

عکس های مدلینگ نفیسه روشن