صفحه اصلی / بزرگ ترین های جهان / با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

بزرگ ترین های جهان : در اینجا با رکوردهای جالب از بزرگترین های جهان آشنا شوید.

 

 

World’s Largest Rocking Chair

 

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)
World’s Largest Ice Cream Cake

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)
World’s Largest Motorbike

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)
World’s Largest Plate of Hummus

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Cheesecake

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Easter Egg

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Six Pack

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Fork

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Crayola Crayon

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Slip N Slide

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Underwear

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Aquarium

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest TV

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Stadium

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Particle Collider

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Building

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Prarie Dog

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Plane

تصاویری از بزرگترین رکورد ها در گینس

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Pool

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Motorcycle

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest T-Rex

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Flamingo

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Shopping Cart

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Thermometer

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Mango

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Doc Martin Boot

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Cruise Ship

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Fountain

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Golden Nugget

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Buffalo

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Lobster

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Eagle

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Lily

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

World’s Largest Walleye* Reader suggests larger Walleyes exist!

با بزرگ ترین های جهان آشنا شوید ! ( تصویری)

بزرگ ترین های جهان

 


منبع مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *